Aktuell info

Annan aktuell info

Ändrade regler för representation. Avdrag medges inte längre för måltider, däremot kan det finnas utrymme för avdrag för moms på ett underlag upp till 300 kr.

Checklistor

Inför bokslut & årsredovisning

Avtal för nya GDPR

Kontakt